Làm Lại Chìa khóa xe Vespa Piaggio:

Làm thêm chìa gắn chíp từ xe Vespa GTS; Vespa LX; Vespa LXS; Vespa LXV; Vespa LXie; Vespa 3Vie;

Liberty; Liberty S; Liberty ie; Fly; Fly ie 2012; Zip

( Lưu ý: Còn chìa màu nâu “chìa master hay chìa chủ” làm thêm chìa mới bằng cách dùng chìa chủ kính hoạt CDI, MIU để nhận chìa mới; mất chìa nâu còn chìa xanh làm thêm chìa mới phải dùng máy đọc mã chìa xanh rồi sao mã sang chìa mới )

Đặc biệt làm lại chìa mới khi xe mất hết 2 chìa: làm lại chìa khóa như ban đầu không cần phải thay CDI+ MIU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *